Ενδεικτική Λίστα Πελατών

Ιδιωτικά και Δημόσια Ιδρύματα και Εταιρείες που μας εμπιστεύονται για τη μεταφορά οργανικών δειγμάτων

SBT Courier
Ο αξιόπιστος συνεργάτης μεταφοράς διαγνωστικών βιολογικών δειγμάτων!

Μαζί, η SBT courier και οι πελάτες της, μπορούν να βελτιώσουν τη φροντίδα των ασθενών σήμερα και στο μέλλον.

Η SBT Courier αναλαμβάνει τη σωστή και ασφαλή μεταφορά βιολογικών δειγμάτων, σε συνδυασμό με τη χρήση εξειδικευμένων και πλήρως εναρμονισμένων με τους κανονισμούς για τη μεταφορά διεθνών συσκευασιών.

Πάρτε Προσφορά!