Όροι Χρήσης και Προϋποθέσεις

 1. Γενικοί όροι

H SBTcourierLtd ενεργεί ως παραγγελιοδόχος και όχι ως επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων. Με την τοποθέτηση της παραγγελίας ο πελάτης εξουσιοδοτεί την SBTcourier Ltd στο όνομά του και για λογαριασμό του, ώστε η εταιρία SBTcourier Ltd να ναυλώσει υπηρεσίες μεταφοράς με μία από τις εταιρείες ταχυμεταφορών με τις οποίες η SBTcourier Ltd έχει συνάψει συμφωνία στη θέση του, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία ταχυμεταφορών που έχει επιλεγεί συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για την εκτέλεση της υπηρεσίας που της ανατέθηκε. Η SBTcourier Ltd είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επιλογή των παρόχων υπηρεσιών ταχυμεταφορών, και ποτέ για την εκτέλεση της μεταφοράς. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που συνδέονται με την υπηρεσία μεταφοράς είναι αποκλειστική ευθύνη των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών, που επιλέγονται για την εκτέλεση της μεταφοράς. Είναι αυτές, και όχι η SBTcourier Ltd, που εκτελούν την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση των αποστολών.

Τυχόν πρόσθετες δαπάνες, που προκύπτουν λόγω πρόσθετων απαιτήσεων των πελατών από τον επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Η SBTcourier Ltd διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον πελάτη την επιστροφή των εξόδων, που καλύπτονται από την SBTcourier Ltd για λογαριασμό του πελάτη, ακόμη και αν οι εν λόγω δαπάνες δημιουργούνται μετά την ολοκλήρωση της υπηρεσίας μεταφοράς.

 1. Ημερομηνίες παράδοσης

Όλοι οι χρόνοι παράδοσης είναι κατά προσέγγιση από 1 μέχρι 4 εργάσιμες μέρες. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης γνωρίζει και συμφωνεί ότι πολλές εξωτερικές συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν καθυστερήσεις στην παραλαβή ή την παράδοση της αποστολής.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ο πελάτης συμφωνεί να παρακολουθεί τακτικά την αποστολή και σε περίπτωση τυχόν ασυνήθιστων δεδομένων ή προόδου, να ενημερώσει την SBTcourier Ltd αμέσως .

Όσον αφορά τις τελωνειακές διαδικασίες σε κάθε χώρα, ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς πρέπει να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι η παράδοση γίνεται στην ώρα της. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης κατανοεί και αποδέχεται ότι η συσκευασία μπορεί να παραδοθεί με καθυστέρηση εξαιτίας των τελωνειακών διαδικασιών και άλλων διοικητικών διαδικασιών. Η SBTcourier Ltd διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή των εξόδων, που καλύπτονται από την SBTcourier Ltd για λογαριασμό του πελάτη που σχετίζονται με τις τελωνειακές διαδικασίες.

Η SBTcourier Ltd δεν είναι υποχρεωμένη να αποζημιώσει τον πελάτη για ζημιές που προκλήθηκαν από κάθε περίπτωση, ούτε υποχρεούται να επιστρέψει τυχόν σχετικό κόστος.

 1. Επιλογές πληρωμής

 • Πληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος

Αν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, η παραγγελία δεν θα επιβεβαιωθεί αμέσως και θα επιβεβαιωθεί μόνο αφού η SBTcourier Ltd λάβει μια επιβεβαίωση του επιτυχούς τραπεζικού εμβάσματος για το συνολικό ποσό της κράτησης. Ο πελάτης θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την SBTcourier Ltd με οδηγίες για το πώς θα προχωρήσει στην αποπληρωμή, συμπεριλαμβανομένης της τράπεζας, τραπεζικού λογαριασμού της SBTcourier Ltd, το ποσό που πρέπει να μεταφερθεί, κ.α.

Τυχόν σχετικές τραπεζικές χρεώσεις, που παράγονται από το τραπεζικό έμβασμα, θα βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη. Εάν το ποσό, που έλαβε σε τραπεζικό λογαριασμό η SBTcourier Ltd , είναι μικρότερο από αυτό που θα έπρεπε να έχει κατατεθεί, η παραγγελία δεν θα εκτελεσθεί. Η SBTcourier Ltd δεν υποχρεούται να ενημερώσει τον χρήστη ότι το κατατεθειμένο ποσό δεν ήταν αρκετό για να επιβεβαιώσει την παραγγελία.

Ο πελάτης έχει προθεσμία επτά (7) ημερολογιακών ημερών για να στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο sales@sbtcourier.com επισυνάπτοντας αντίγραφο του τραπεζικού εμβάσματος. Η επιβεβαίωση του επιτυχούς τραπεζικού εμβάσματος θα πρέπει να αποσταλεί από τον πελάτη πριν από την επιλεγμένη ημερομηνία παραλαβής. Αν δεν ληφθεί από την επιλεγμένη ημερομηνία παραλαβής, μια νέα ημερομηνία παραλαβής θα πρέπει να κανονιστεί μόνο αφού ληφθεί η επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του τραπεζικού εμβάσματος. Είναι ευθύνη αποκλειστικά του πελάτη να ενημερώσει την SBTcourier Ltd για την τραπεζική μεταφορά. Όταν αυτή η επιβεβαίωση λαμβάνεται από  την SBTcourier Ltd, ο πελάτης θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που επιβεβαιώνει την παραγγελία. Εάν δεν λάβει την επιβεβαίωση του επιτυχούς τραπεζικού εμβάσματος εντός επτά (7) ημερών, η παραγγελία θα ακυρωθεί και ο χρήστης θα ειδοποιηθεί.

 • Αντικαταβολή

Αν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, η παραγγελία επιβεβαιώνεται αμέσως από την SBTcourier Ltd.

Η πληρωμή πραγματοποιείται σε κάποιον από τους συνεργάτες μας κατά την παραλαβή του προϊόντος.

 • PayPal online Invoice

Αν ο πελάτης επιλέξει αυτή τη μέθοδο πληρωμής, η παραγγελία επιβεβαιώνεται αμέσως μετά την μεταφορά του ποσού πληρωμής στο λογαριασμό PayPal (sales@sbtcourier.com) της SBTcourier Ltd.

Οι πληρωμές με PayPal είναι πλήρως ασφαλείς και γίνονται με την αποστολή ενός συνδέσμου (link) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πελάτη, όπου ακολουθώντας τις οδηγίες μπορεί να προβεί στην αποπληρωμή της παραγγελίας του.

Σε κάθε περίπτωση για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, θα ήταν φρόνιμο να έρθει σε επαφή με έναν από τους συνεργάτες της εταιρείας.

 1. Παράδοση

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την παροχή μιας πλήρους και ακριβούς διεύθυνσης για παραλαβή και παράδοση του πακέτου, και κάθε άλλη σχετική πληροφορία για τη διευκόλυνση της παράδοσης. Τα στοιχεία της διεύθυνσης πρέπει να ταιριάζουν στην οριοθετημένη περιοχή κατά τη διαδικασία της κράτησης. Αλλιώς, οι εταιρείες ταχυμεταφορών δεν θα μπορέσουν να λάβουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την επιτυχή παράδοση.

Η SBTcourier Ltd δεν εγγυάται τη μεταφορά και την αποστολή ή παράδοση σε διαφορετική διεύθυνση από την αρχική που υποδεικνύεται από τον πελάτη. Σε περίπτωση που ο πελάτης διορθώσει τη διεύθυνση εγκαίρως, η νέα διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί ως διεύθυνση αποστολής για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων. Τα πρόσθετα έξοδα αποστολής βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Σύμφωνα με αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, η παράδοση θεωρείται αποτελεσματική εάν:

 • η αποστολή παραδίδεται σε οποιονδήποτε βρίσκεται στη διεύθυνση παράδοσης μέσω ψηφιακής ή μη αυτόματης υπογραφής.
 • η αποστολή παραδίδεται σε μια εναλλακτική διεύθυνση.
 • μετά από πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες παράδοσης στη διεύθυνση παράδοσης, η αποστολή παραδίδεται σε μία από τις αποθήκες του επιλεγμένου φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών, η οποία βρίσκεται κοντά στην αρχική διεύθυνση παράδοσης.
 • ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφοράς έχει αφήσει μια ειδοποίηση παράδοσης στον υπεύθυνο επικοινωνίας παράδοσης, ή αν αυτό είναι εμφανές μέσω της παρακολούθησης αποστολής μέσω του Διαδικτύου.

Μόλις μια παράδοση θεωρείται αποτελεσματική, είναι κατανοητό ότι η SBTcourier Ltd και ο επιλεγμένος πάροχος υπηρεσιών ταχυμεταφορών απαλλάσσονται από την ευθύνη για τη μεταφορά.

 1. Γενικές πληροφορίες σωστής λειτουργίας

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την παροχή μιας πλήρους και ακριβούς διεύθυνσης για παραλαβή και παράδοση του πακέτου, και κάθε άλλης σχετικής πληροφορίας για τη διευκόλυνση της παραλαβής και παράδοσης.

Η SBTcourier Ltd σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή οποιεσδήποτε άλλες ατέλειες, τέλη ή έξοδα που προκύπτουν ή σχετίζονται με τη μεταφορά των δεμάτων. Η SBTcourier Ltd, ως διαχειριστής του συστήματος της μεταφοράς/κρατήσεων, μόνο κάνει κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς για λογαριασμό του πελάτη και μετά από αίτημα του πελάτη. Ως εκ τούτου, η SBTcourier Ltd είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επιλογή των παρόχων υπηρεσιών ταχυμεταφορών, και ποτέ για την εκτέλεση της μεταφοράς.

Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την πληρωμή όλων των φόρων που σχετίζονται με τη μεταφορά (δηλαδή, των τελωνείων και άλλων φόρων) και υποχρεούται να τους καταβάλει αμέσως. Αν για οποιοδήποτε λόγο  η SBTcourier Ltd αναγκαστεί να πληρώσει οποιαδήποτε από αυτές τις δαπάνες, απώλειες ή τους φόρους, ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει το ποσό εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της βεβαίωσης παραλαβής. Η παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δίνει το δικαίωμα στην SBTcourier Ltd να εκτελέσει την παρούσα συμφωνία και να ζητήσει την πληρωμή των εξόδων της με διαταγή πληρωμής.

Με την αποδοχή αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων, ο πελάτης συμφωνεί πως  η SBTcourier Ltd θα μεταφέρει τα δεδομένα, τα οποία λαμβάνονται από τον πελάτη κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας των παραγγελιών μέσω της SBTcourier Ltd, στο επιλεγμένο πάροχο υπηρεσιών ταχυμεταφορών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της η SBTcourier Ltd.

 1. Ευθύνη για απώλειες και ζημιές στην αποστολή

Η SBTcourier Ltd είναι ο διαχειριστής για την κράτηση των υπηρεσιών μεταφοράς και ως εκ τούτου, δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά στη συσκευασία, ή σε κάποιο από τα περιεχόμενά του. H SBTcourier Ltd συνεργάζεται μόνο με υψηλής ποιότητας παρόχους ταχυμεταφορών και ως εκ τούτου ζημιές ή/και απώλειες είναι ασυνήθιστες.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ταχυμεταφορών είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή, μεταφορά και παράδοση όλων των αποστολών.

Τα πακέτα θα βρίσκονται υπό την εποπτεία του φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών από την παραλαβή μέχρι την παράδοση.

 1. Ασφάλιση

Η SBTcourierLtd ενεργεί ως παραγγελιοδόχος και όχι ως επιχείρηση μεταφοράς εμπορευμάτων. Η SBTcourier Ltd είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την επιλογή των παρόχων υπηρεσιών ταχυμεταφορών, και ποτέ για την εκτέλεση της μεταφοράς.

Η SBTcourier Ltd δεν ενεργεί ως μια ασφαλιστική εταιρεία. Στέλνοντας πακέτα δεν προσφέρεται ασφάλεια άμεσα από την SBTcourier Ltd και προσφέρεται από τους παρόχους υπηρεσιών ταχυμεταφορών απευθείας, ή από τις ασφαλιστικές εταιρείες των παρόχων υπηρεσιών ταχυμεταφορών

Κατόπιν αιτήματος του πελάτη, η SBTcourier Ltd θα παραχωρήσει όλες τις αξιώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις συναλλαγές-η οποία συνήφθη στο όνομα και για λογαριασμό του πελάτη-συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων υπό την ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς για τη μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση των υπηρεσιών ταχυμεταφορών. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να ανακτήσει ή να επιβάλει τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα έναντι του παρόχου υπηρεσιών ταχυμεταφορών.

 1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Η εταιρεία είναι σε γνώση και υιοθετεί τις διατάξεις του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR, Κανονισμός ΕΕ 2016/679). Σε καμία περίπτωση δεν επεξεργάζεται, δεν αλλοιώνει τα στοιχεία ούτε τα μοιράζετε.

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του www.SBTcourier.com της εταιρείας SBTcourierLtd, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το δίκαιο της Βουλγαρίας. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή η την εφαρμογή του παρόντος αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια της δημοκρατίας της Βουλγαρίας.

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Ο ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΟΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ.